מומחים ויועצים למערכות LINE ARRAY , מקצועיות עם רמקולי SOUND 18
יצרן התקני מד רעש למועדונים ודיסקוטקים ואולמות אירועים
יצרן רמזור רעש יחודי  לדיסקוטקים (הותקן במועדון האומן 17 בת"א)

 
מלכי
                    

בשנת 2006 תוקן חוק הרעש  בכנסת והורחב. מטרת החוק להגביל את עוצמת הדציבלים ל 85 מחוץ לרחבת הריקודים .החוק מורה למקם מיקרופון בגובה של 3 מטר מעל רחבת הריקודים במרכז ,וכאשר המיקרופון יקלוט עוצמת הדציבל שהינה DB 85LAEQ מחוץ לרחבת הריקודים בשולחן הראשון (כהגדרת החוק),תידלק נורית אזהרה לאחר מספר שניות ואם במשך 30 שניות הייתה עוצמת מוסיקה של DB 85LAEQ לאחריה ינתק המכשיר את זרם החשמל ממערכת ההגברה.לפרק זמן של 30 שניות.יש לציין שבמידה והחריגה ברמת הדציבלים ברחבת הריקודים היא רגעית ולא עולה על פרק זמן של מעל 30 שניות המכשיר לא ינתק את זרם החשמל אך מפעיל מערכת ההגברה שראה את מנורת ההתראה דולקת ייקח זאת לתשומת ליבו. יתרונו של מד הרעש של חברת מלכי שהוא כבר עם יחידת שקע (החשמל התקיני 16A) המאפשר כיול מדויק ומתן דוח כיול בהתאם לדרישות משרד איכות הסביבה. אנו מספקים גם מסמך משפטי ערוך על ידי עורך דין המשמש כבסיס להסכם בין בעל אולם האירועים ומפעיל מערכת ההגברה. נציין שעד כה כל המכשירים שקיימים בשוק כגון קומפרסורים ולימיטרים אינם מסוגלים לתת פיתרון לחוק הגבלת הרעש משום שאינם לוקחים בחשבון את סביבת הקהל ואת השינוי הדינאמי של בליעת גלי הקול באולם ,זאת רק יכול לעשות המיקרופון הממוקם מעל הרחבה בשילוב עם המכשיר.


כמה טיפים חשובים כיצד לא לחרוג מהחוק:

  • התקליטן צריך להשתמש עם רמקול ביקורת.
  •  במרבית האולמות כוון הרמקולים נעשה באופן עצמאי ולא קיבל שום הדרכה אקוסטית מאיש מקצוע.
  •  פיזור רמקולים קטנים ועוצמתיים  מסביב לרחבת הריקודים ממקדת את המוסיקה וגם גורמת לה הישמע איכותית.
  • זווית הרמקולים ומיקומם הפיזי הינה מאוד קריטית.
  • רמקולים פרונטאליים עדיפים על רמקולים שופריים.
  • חובה לתת DELAY בין יחידת הסאב לרמקולים העליונים דבר שישפר במידה ניכרת את מובנות הצליל ויגרום לתקליטן לא להרים סתם עוצמה.


תיאור מכשיר מד הרעש

המערכת הינה מערכת מדידת עוצמת גלי קול בחוג סגור ,בעזרת המיקרופון הנמצא בגובה 3 מטר ממרכז רחבת הריקודים המערכת מודדת את עוצמת הדציבלים ב LAEQ-30S המערכת מחלקת את המדידה דרך המיקרוקונטרולר ל3 יחידות של 10 שניות בכדי להבטיח שבמידה ואין ממוצע של DB 85 במשך 10 השניות לא תהייה המשך ספירה הלאה והתהליך יתחיל מחדש אבל במידה והתקיים התנאי LAEQ 85DB-30S , תינתן פקודה להפסקת זרם החשמל למערכת ההגברה ותיכבה גם נורית הניאון הנמצאת מעל השקע הכחול לאחר 30 שניות נוספות יחזור החשמל למערכת ההגברה אוטומטית. 

 

הסבר לבעלי אולמות ותקליטנים

מטרתו של מסמך זה הינה להוות הסבר לכל המעוניין בדבר התקן מד הרעש לרבות החקיקה לגביו. לאור העובדה שמסמך זה מאזכר גם את החקיקה יודגש כי אין במסמך זה משום חוות דעת משפטית והאמור בו הינו בגדר סקירת החקיקה בלבד.

1. בתאריך 10.11.2006 נכנסו לתוקף תקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) התשס"ו-2006 (להלן: "תקנות מד רעש"). התקנות מחייבות את כל בעלי אולמות השמחות וגני האירועים הפועלים ברישון או היתר זמני להתקין מערכת התקן מד-רעש. 

2 .אחריות בעלי האולמות השמחות וגני האירועים מכח תקנות מד-רעש:
2.1. התקנת מערכת "התקן מד רעש" המורכבת לפחות מהרכיבים הבאים:

א. מד רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן -1990.
ב. מיקרופון גלוי, התלוי במקום של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים.
ג. מפסיק זרם הולכת חשמל המתחבר למערכת הגברת הקול.
ד.נורית התרעה מהבהבת המותקנת במקום גלוי ונראה לעיני הקהל והתקליטן.

2.2. הצבת שלט: יש להציב שלט במקום קריא ונראה לעין, שייאמר כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש.

2.3. כיול המערכת: וידוא כי התקן מד הרעש יהיה מכויל בכל עת, בהתאם להוראות היצרן.

2.4. כיוון המערכת: וידוא כי התקן מד הרעש יהיה מכוון בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כמוסבר בסעיף ‏3 להלן.

2.5. דיווח לרשות הרישוי: יש להגיש לרשות הרישוי דו"ח טכני שיכלול:
א. תשריט של האולם עם מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה.
ב. ציון קיום מערכת התקן מד-רעש ומיקומה, תוך ציון נפרד של מיקום מהמיקרופון ומיקום נורית ההתרעה.
ג.פירוט מועדי ביצוע כיול מד-הרעש ותוצאותיו.
ד. מועדי ומקומות ביצוע מדידות הרעש, לצורך כיוון התקן מד הרעש ותוצאותיהן.

3. כיצד פועל מד הרעש:
3.1.התקן מד-הרעש גורם לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול כאשר מפלס הרעש עולה בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על (LAeq=85dB(A בממוצע ל-10 שניות.

3.2.חידוש זרם החשמל נעשה באופן אוטומטי לאחר 30 שניות.

4. מד-רעש:
מד רעש הינו מכשיר למדידת רעש. המחוקק קבע סטנדרטים מסוימים עבור מד רעש זה כאמור בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התשנ"ן-1990. ** פרטים לעניין מד הרעש, מפלס הרעש וקביעתו, אופן מדידת הרעש והרחבות נוספות ראו נספח א' מצ"ב.


5. ענישה:
5.1.דינו של מי שלא קיים את חובותיו כאמור בסעיף ‏2 לעיל, כדין עסק שפועל ללא רישיון או היתר זמני, דהיינו מאסר או קנס.
5.2.חל איסור לשבש את פעולת התקן מד הרעש.המשבש כאמור צפוי לקנס שסכומו כיום עומד על סכום של ₪.12,900

6. היחסים בין בעלי אולמות/ גני אירועים ובין התקליטנים:
6.1. החובות המנויות בסעיף 2 לעיל מוטלות על בעלי האולמות וגני האירועים בלבד.

6.2. לאור העובדה שמפעילי המערכת הם התקליטנים, ניתן להטיל על התקליטנים אחריות נזיקית ו/או חוזית. כך למשל אם יתברר כי תקליטן שיבש את פעולת התקן מד הרעש כאמור בסעיף ‏5.2 לעיל או כאשר נחתם הסכם בין בעלי האולמות וגני האירועים ובין התקליטן ובו מתחייב התקליטן לשפות את הראשונים על כל נזק שיגרם כתוצאה מתביעה ו/או דרישה אחרת שתוגש כנגדם ע"י בעלי האירוע, בגין ניתוק זרם החשמל במהלך הארוע.

 

צרו קשר עוד היום:
03-9613141
054-4317147
לייעוץ הכוונה ומידע
מלאו פרטים ונשמח לתת מענה


מלכי אלקטרוניקה   -   מסורת של חדשנות     טל. 03-9613141     0544-317147
בניית אתרים 2all