יצרן מערכות רמקולים מתקדמות


 

 

צור קשר:

03-9613141
054-4317147

תמצית דוח אקוסטי לדוגמה     

נושא הדוח 
מדובר בסכסוך שכנים מתמשך באזור המרכז כאשר שכן אשר מוגדר "מקור רעש" התקין מאווררי תקרה בביתו באופן כזה אשר גרם לרעד בלתי נסבל לשכן בקומה מעליו. כל בקשותיו של השכן בקומה העליונה שמפגע הרעש יתוקן לא נענו. השכן הזמין בדיקה אקוסטית והוגשה חוות הדעת לעורך הדין של הלקוח להמשך טיפול משפטי 

 


חוות דעת אקוסטית של מומחה בנושא

רעש מפעילות מאווררי תקרה

עבור:xxxxxxxxx

 ברחוב xxx

 

 

  הבסיס לחוות הדעת


חוות הדעת הזאת מבוססת על המקורות הבאים:

3.1.    ביקור בבית משפחת XXX, בתיאום מראש בתאריך XXXXXX בין השעות XXXXXX עד לתאריך XXXXXXשעה  XXXXXX.

3.2.    ביקור בבית משפחת XXX, בתיאום מראש בתאריך XXXXX בין השעות XXXXXX עד לתאריך XXXXXXשעה XXXXXX להשלמת מדידות.

3.3.    תוצאות המדידות שבוצעו על ידי בשני מקומות בבית משפחת XXXXXXX, חדר XXXXXX וחדר XXXXXX XXXXX.

3.4.    החוק למניעת מפגעים תשכ"א-1961.                       

3.5.    התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990.

3.6.    אתר המשרד להגנת הסביבה הכולל הסבר לאופן הפעלת החוק והתקנות.


טבלה מס' 1:

משך הרעש

מבנה ב'

יום

לילה

עולה על 9 שעות

50

-

עולה על 3 שעות אך אינו עולה על 9 שעות

55

-

עולה על 1 שעה אך אינו עולה על 3 שעות

60

-

עולה על 30 דקות

-

40

עולה על 15 דקות אך אינו עולה על 1 שעה

65

-

עולה על 10 דקות אך אינו עולה על 30 דקות

-

45

 

 

 

עולה על 5 דקות אך אינו עולה על 15 דקות

70

-

עולה על 2 דקות אך אינו עולה על 5 דקות

75

-

אינו עולה על 10 דקות

-

50

אינו עולה על 2 דקות

80

-

 


        ציוד המדידה

5.1.    מד רעש דגם    SVANTEK MODEL 977 S.N 34168

5.2.    מיקרופון  דגם 7052E S.N 54705 SVANTEK

5.3.    קליברטור EXTECH MODEL 407744-94dBA  S.N Z114280

 
בדיקת כיול
מערכת המדידה כויילה לפני המדידה ואחרי המדידה בהתאם לתקנותבשני מועדי הבדיקה: XXXXXX; XXXXXX.

6.1.    תדפיס בדיקת כיול המערכת בתחילת הבדיקה

6.1.1. XXXXXX

Main results for sound        XXXXXXX   XXXXXX                                                                         

Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:28

0.0

0

db

94.0

6.1.2. XXXXXX

Main results for sound   XXXXX XXXXXX

Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:26

0.0

0

dB

94.2

6.2.    תדפיס בדיקת כיול המערכת בסיום הבדיקה

6.2.1. XXXXXX

Main results for sound   XXXXX  XXXXXX

Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:38

2.6

0

db

94.4

 

6.2.2. XXXXXXX

Main results for sound        XXXXXX XXXXXXX                                                               


Day     

Hour

Profile

Filter

Detector

Elapsed time

OvlT

Underrange

Units

SPL

dd/MM/yyyy

HH:mm:ss

 

 

 

hh:mm:ss

%

 

 

 

XXXX

XXXXX

P1

A

Fast

00:00:24

0.0

0

dB

94.3

 

 

 

7.      מדידה בחדר XXXXX משפחת XXX– כל המדידות בוצעו בתאריך XXXXX

7.1.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXX חלון סגור- מאוורר לא פועל - , 

 

7.2.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXXX חלון פתוח -מאוורר לא פועל - תיקייה L53

 

  


7.3.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXX חלון פתוח מאוורר פועל - תיקייה L62 

 

7.4.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXXX חלון סגור מאוורר פועל - תיקייה L63

 


  

8.      מדידה בחדר XXXX של XXXXX משפחת XXX– כל המדידות בוצעו בתאריך XXXXX למעטL65   שהושלמה בתאריך XXXXX

8.1.    תדפיס תוצאות המדידה בחדר XXXX של XXXXX חלון פתוח מאוורר לא פועל - תיקייה L65 – בוצע בתאריך XXXXX3 

 


             סיכום

      11.1.חדר XXXXXX

      11.2.חלון פתוח – רעש חזק ובלתי סביר המפריע או עשוי להפריע – 47.3 dBA, חריגה של 7.3 dBA מהמותר בתקנות לשעות הלילה במבנה ב', בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ,התש"ן-1990), וכן הפרש של 15.6dBAבין מצב בו המאוורר אינו פועל לבין מצב בו המאוורר פועל, בניגוד לחוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961.

       11.2.1.          חלון סגור - רעש חזק ובלתי סביר המפריע או עשוי להפריע – 45.3 dBA, חריגה של 5.3 dBAמהמותר בתקנות לשעות הלילה במבנה ב', בניגוד לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר ,התש"ן-1990), וכן הפרש של 13.2dBAבין מצב בו המאוורר אינו פועל לבין מצב בו המאוורר פועל, בניגוד לחוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961.

       11.2.2.          סיכום – התקנות  מאפשרות לבחור את המדידה עם רמת הרעש הגבוהה מביניהן (תקנה 3(4)), ועל כל ניתן להתייחס רק למדידה בחלון פתוח. עם זאת ניתן לראות בצורה ברורה כי בשני המקרים מדובר ברעש חזק ובלתי סביר בניגוד לחוק ולתקנות.

11.3.חדר XXXXXX

11.3.1.          חלון פתוח – מפלס רעש הרקע גבוה ממפלס הרעש הנמדד ועל כן אין להתייחס למדידה זאת (בהתאם להנחיות בתקנות).

11.3.2.          חלון סגור – רעש חזק המפריע או עשוי להפריע – הפרש של  4.6 dBA (הפרש בסדר גודל של 5 דציבל) בין מצב בו המאוורר אינו פועל לבין מצב בו המאוורר פועל, בניגוד לחוק למניעת מפגעים תשכ"א -1961.

11.3.3.          סיכום – התקנות  מאפשרות לבחור את המדידה עם רמת הרעש הגבוהה מביניהן (תקנה 3(4)), ועל כל ניתן להתייחס רק למדידה בחלון סגור (בה נמדדה רמת רעש של 30.6dBA) ותוספת של 4.6dBAלעומת מפלס רעש הרקע. מכאן מדובר ברעש חזק המפריע או עשוי להפריע בניגוד לחוק.

11.4.הערה כללית:מאחר שהמדידות בוצעו בשני מועדים, ניתן לראות כי הפעלת המאווררים הנה נמשכת על פני זמן.

 מלכי אלקטרוניקה   -   מסורת של חדשנות     טל. 03-9613141     0544-317147
logo בניית אתרים